Everglejds: Najvea travna movara na svetu


Foto: Depositphoto/	johnanderson

Foto: Depositphoto/ johnanderson

Izmeu Meksikig zaliva i jezera Okiobi, na Floridi, na 6.106,61 kvadratnih kilometara povrine, nalazi se jedna od najveih svetskih tropskih movara, Everglejds.

Istorija

Pretpostavlja se da je dananje podruje Nacionalnog parka Everglejds bilo naseljeno due od 10.000 godina, a panski straiva Huan Ponse de Leon ga otkriva 1513. godine, tokom svojih istraivanja Floride.

Tokom ekspedicije, panci su na ovom podruju zatekli dva plemena Indijanaca, Klausa i Tekvesta, a upravo od strele jednog Klausa Indijanca stradao je Ponse.

Kada su panci stigli na Floridu, procenjuje se da je na njoj ivelo izmeu pet i 20.000 Indijanaca, meutim veina ih je umrla od, njima do tada nepoznatih bolesti koje su im doneli panci, tuberkuloze, gripa ili deije paralize.

Zbog bolesti, panci nisu uspeli da nasele Everglejds, a podruje ostaje nenaseljeno sledeih 300 godina, kada ga naseljava novo indijansko pleme Seminoli (slobodan ovek). Nakon dva seminolska rata voena tokom 19. veka, podruje je pripalo Sjedinjenim Dravama.

Priroda

U samom srcu Everglejdsa se nalazi travna movara, najvea takve vrste na svetu, koju su indijanci plemena Seminola nazvali Pa-haj-oki (travnate vode).

U parku rastu i guste suptropske ume empresa, a na brojnim ostrvcima rastu i stabla hrasta, mahagonija, kokosove palme i posebna vrsta gimbo limbo bora.

U morskim rukavcima, na ivicama parka, raste mangrova ije korenje prua utoite brojnim ivotinjskim vrstama.

Fauna

Kada se spomene Everglejds teko da neko ne pomisli na krokodile i aligatore, i ne grei. Najvee ivotinje koje ive u Nacionalnom parku Everglejds su aligatori i krokodili, ali tu se nalaze, na kopnu, i panteri, mrki medvedi, rene vidre i belorepi jelen.

aa koja u visinu raste i do etiri metra, pogodno je stanite za manje ivotinjske vrste kao to su zelene abe, razne vrste skakavaca i leptiri.

Od reptila u Everglejdsu jo ive i brojni guteri, kao i zmije koje su se prilagodile nainu ivota u vodama movarnog podruja.

U Everglejdsu ivi i retka vrsta vodenjaka koji nastanjuje samo ovo podruje.

Sa ostalima movaru dele i morske krave koje mogu da narastu i do tri metra, a da dostignu teinu od gotovo pola tone. Naalost, opstanak ovih tekih vodenih ivotinja, doveden je u pitanje.

Izvor:B92