„Gospoa Ajntajn“ na engleskom: Prvi srpski komad u amerikom pozoritu


Gospoa Ajntajn (Einstein’s wife), prvi je komad iz Srbije koji e svetsku premijeru doiveti na engleskom prevodu, u profesionalnom amerikom pozoritu u Vaingtonu 5. marta.


Izvor: B92, Tanjug

Foto: depositphoto/carlosphotos

Foto: depositphoto/carlosphotos

Pisac komada je Sneana Gnjidi, a nastao je po zamisli Milene Trobozi Garfild.

„Gospoa Ajntajn je pria o ljubavi, strasti, izdaji i saradnji koja je dugo bila pod velom tajne, naroito u zapadnom svetu. Komad je zamiljen i napisan da bi se svet upoznao sa ovom neobinom priom“, objanjavaju autorke.

Zasnovan je na linoj prepisci Alberta i Mileve Ajnatajn kao i na dugoj korespodenciji izmeu Mileve Ajntajn i njene prijateljice iz studentskih dana, Helene Savi koja se posle studija u Cirihu udajom preselila u Beograd.

Ova pisma pronaao je Milan Popovi, unuk Helene Savi, na tavanu svoje porodine kue u Beogradu.

„Komad je zasnovan na poetnoj premisi prie – zaboravljen i prikrivan doprinos Mileve Mari Ajntajn u stvaranju jedne od najznaajnijih naunih teorija – teoriji relativiteta. Komad e posluiti da osvetli njen doprinos u stvaranju ove teorije, koji je skoro sasvim nepoznat i nepriznat u amerikoj i svetskoj javnosti“, istiu autorke.

Planirano je da se kroz medije, tribine i susrete s publikom zapone razgovor o doprinosu Mileve Ajntajn u stvaranju jedne od najznaajnijih naunih teorija i ire o zapostavljenoj ulozi ena u doprinosu nauci.

Prema reima Garfild i Gnjidi, drama predstavlja idelanu platformu ne samo da se osvetli lik i delo Mileve Ajntajn u Americi, ve i da pria o svetski najpoznatijem naunom geniju Albertu Ajntajnu, kao i velikoj verovatnoi da je jedna ena znaajno doprinela jednom od najrevolucionarnijih naunih otkria u istoriji, a da joj za to nikada nije odato priznanje – postane idelna platforma za priu o dananjem poloaju ena u nauci, a posebno fizici i matematici.

„Verujemo i da e ova pria moda pomoi da se konano do kraja razume da teorija relativiteta ne pripada samo Ajntajnu ve Ajntajnovima“, dodaju autorke.

Komad nije namenjen samo naoj publici, ve pre svega irokom amerikom auditorijumu. Zato su Gnjidi i Trobozi Garfild – po ijoj zamisli je komad nastao i u ijem prevodu na engleski e biti izveden u Vaingtonu, istrajale u tome da komad prvi put bude izveden na engleskom jeziku i na tlu Amerike, u kojoj se nalazi i arhiva Ajntajnovih.

Tako e „Gospoa Ajntajn“ biti prvi komad iz Srbije koji e svoju svetsku premijeru doiveti u engleskom prevodu u jednom profesionalnom amerikom pozoritu sa iskljuivo amerikom podelom veoma cenjenih amerikih glumaca.

To je novi vid kulturne saradnje srpskih i amerikih umetnika koji su zajedno autori ovog projekta. Na audiciji koja je odrana tokom decembra 2019. uestvovali su glumci iz Njujorka, Bostona i Filadelfije ime je drama jo vie dobila na publicitetu i znaaju.

Premijera komada, kao i tema kojom se bavi ve se najavljuju u Americi, kroz socijalne medije i uz nekoliko dogaaja sa odabranim predstavnicima amerike javnosti, medija i ambasada, a koji e prethoditi samoj premijeri.

Izvor:B92