Instagram uklanja Following tab u mobilnoj aplikaciji


Instagram mobilna aplikacija prolazi kroz neke promene, a uskoro e biti uklonjen „Following“ tab iz Heart menija.


Izvor: B92, Benchmark

Foto: depositphoto/GekaSkr

Foto: depositphoto/GekaSkr

Instagram je ovo potvrdio, istiui da Following tab odbacuje iz nekoliko razloga. Glavni meu njima je injenica da najvei broj korisnika nije ni znao da ova opcija postoji.

Tako korisnici Instagrama nee vie moi da vide ta rade oni koje prate na Instagramu, ve e umesto toga na tom mestu videti samo svoju aktivnost.

Problem, koji Instagram ima sa Following tabom se sastoji iz dva dela. Prvo, funkcija ostaje neiskoriena od strane velikog broja korisnika, tako da nema svrhe da bude zadrana.

Drugo, ponekada oni koji saznaju za postojanje Following taba dobijaju upozorenje da njihova Instagram aktivnost moe da bude objavljena i viena od strane drugih korisnika, to dosta korisnika ne odobrava.

Od ove nedelje, Following tab e biti uklonjen i Heart feed e prikazivati samo korisnikovu aktivnost.

Explore tab je sada glavna opcija korisnika na Instagramu za otkrivanje novog sadraja, tako da se ne oekuje da e Following tab ikome nedostajati.

Izvor:B92