Odlueno je: Jedan punja za sve telefone


Evropski parlament ogromnom veinom glasao je za predlog da svi mobilni telefoni koriste isti ureaj za punjenje.


Izvor: B92, Tanjug

Foto: Depositphotos, rutchapong

Foto: Depositphotos, rutchapong

Za ovu odluku glasalo je 582 poslanika, 40 ih je bilo protiv, a 37 uzdrano.

Meutim, ovom predlogu, koji zahteva i od iPhone telefona i drugih ureaja da koriste drugaiji punja od postojeeg, protive se tehnoloke kompanije, a meu njima svakako i Apple.

S druge strane parlamentarci EU tvrde da bi to olakalo ivot korisnicima, omoguavajui im da mogu da pune bilo koji ureaj istim punjaem.

Novo pravilo bi tako primoralo bilo koju kompaniju koja pravi male ili elektronske ureaje srednje veliine, ukljujui i tablete, itae, kamere i satove, da prilagodi svoje proizvode tako da svi koriste isti punja.

Evropskoj komisiji dat je rok do jula da ovu odluku implementira.

Izvor:B92