Osmo svetsko udo: Crkva u Etiopiji koja je propala u zemlju


Foto: Depositphoto/	pascalou95

Foto: Depositphoto/ pascalou95

Na ovom podruju ima ukupno 11 crkava isklesanih iz stena koje se nalaze na listi UNESKOVE Svetske batine, ali upravo se ova posveena svetom oru smatra najpoznatijom.

Crkva svetog ora u Lalibeli u Etiopiji esto se naziva osmim svetskim udom. Re je o monolitnoj crkvi i mestu hodoaa za vernike Etiopske pravoslavne tevahedo crkve u regiji Amhara koja je isklesana u sedimentnoj steni vulkanskog porekla.

Iako se na prvi pogled ini kao da je propala u zemlju, zapravo je raena u smeru odozgo ka dole. Dimenzije kompleksa su 25 x 25 x 30 metara.

Njenu izgradnju je naruio etiopski kralj Gebre Meskel Lalibela iz dinastije Zagaj krajem 12. veka jer je eleo da stvori novi Jerusalim.

Posmatrate li fotografije crkve iz vazduha, uinie vam se da je nemogue da se ue u nju.

Ali, ne brinite, u blizini je napravljen kanjon koji se pretvara u tunel, a on vodi do crkve.

U crkvi se nalazi jednostavan oltar posveen svetom oru i replika Zavetnog kovega u kom su se nalazile kamene ploe sa Deset zapovesti.

Drugi deo nije otvoren za javnost.

Izvor:B92