Osniva se Koordinaciono telo za prelaz Miratovac-Lojane


Zadatak Koordinacionog tela je, kako se navodi u dokumentu objavljenom u Službenom glasniku, da „preduzme sve mere i radnje kako bi se ispunili uslovi neophodni za uspostavljanje graničnog prelaza Miratovac-Lojane“.

Albanci iz Preševa kao i prekograničnog mesta Lojane, godinama unazad traže otvaranje još jednog graničnog prelaza prema Makedoniji, odnosno Srbiji.

Pre osam godina, oko hiljadu meštana Miratovca u opštini Preševo, tražili su od vlada Makedonije i Srbije da se donese odluka o otvaranju graničnog prelaza.

Razlog za to je, kako su naveli, da su mnogima imanja i rodbina, nakon ranijeg uspostavljanja novih državnih granica između Srbije i Makedonije, ostali sa suprotne strane granice.Izvor:RTS