Pravila za letnji turizam u Bugarskoj: Nema fena i klima ureaja


Foto: Getty Images, Buda Mendes / Staff

Foto: Getty Images, Buda Mendes / Staff

Hoteli i restorani u Bugarskoj ve mogu da doekuju goste uz potovanje mera i preporuka koje je izradilo Ministarstvo turizma. Pored obavezne pojaane higijene posle svakog gosta, vlasnici smetajnih objekata su duni da svakom turistu obezbede sanitarni set koji ukljuuje zatitnu masku i zatitne rukavice.

Preporuuje se izbegavanje upotrebe fenova za kosu i automata za pie, kao i klima ureaja koji se, ukoliko je to mogue, mogu zameniti ventilatorima. Hrana se mora sluiti samo na prostorima na otvorenom – na terasama hotela, uz potovanje mere distance.

Stolovi moraju biti postavljeni na rastojanju od najmanje 1,5 m i ne sme dozvoljavati okupljanje vie ljudi u prostoru za ishranu.

Uvode se specijalni zahtevi u pogledu temperature uvanja i pranja korienog posua. Organizovanje zabavnih priredbi za decu dozvoljeno je samo na otvorenom uz strogo potovanje mere fizike distance.

Spa centri hotela za sada ostaju zatvoreni. Bazeni e raditi opet uz strogo potovanje propisanih mera.

Izvor:B92