Putnici e biti zatieniji: Novi pravilnik zadaje muke turistikim agencijama


Do kraja januara e sve turistike agencije u Srbiji morati da na svojim raunima obezbede odreeni depozit u suprotnom e ostati bez licence.

Turistike agencije ubudue biti podeljenje u etiri grupe, kao i da e svaka grupa imati razliiti iznos garancija putovanja i potrebnog depozita na raunu koji e se proveravati na kraju svakog meseca.

Do kraja januara sve turistike agencije u Srbiji koje su do sada imale licencu da mogu da rade kao turoperatori moraju da pribave nove licence koje se stupanjem Pravilnika o garancijama putovanja od 1. januara rangiraju u etiri kategorije, rekao je direktor Jute Aleksandar Senii.

Senii navodi da e prvoj grupi pripadati one agencije koje su u poslednjih 12 meseci realizovale putovanja za do 1.000 putnika, drugoj grupi pripadae agencije koje imaju od 1.000 do 5.000, treoj od 5.000 do 10.000, a etvrtoj vie od 10.000 putnika.

On objanjava da su odredjeni limiti pokria za osiguranje, odnosno za garanciju putovanja u sluaju zatvaranja agencije, te je iznos osiguranja za prvu grupu 200.000 evra, za drugu 250.000 evra, za treu 350.000 evra i za etvrtu 400.000 evra.

Novina je i uvodjenje depozita koji e agencije morati da imaju u svakom trenutku na raunu, a to e se proveravati na kraju svakog meseca.

Visina depozita zavisie od grupe kojoj turistika agencija pripada, te, navodi Senii, za prvu grupu depozit je od 2.500 evra, drugu 5.000 evra, za treu 7.500 evra i etvrtu 10.000 evra.

Senii kae da su od sada rukovodioci turistikih agencija, odnosno oni na koje se vodi licenca organizatora turistikih putovanja, u obavezi da imaju znanje stranog jezika na nivou B2, uz stare obaveze koje podrazumevaju minimum tri godine radnog staa u turizmu, poslovni prostor i visoku strunu spremu.

Upitan da komentarie kritike pojedinih predstavnika i udruenja turistikih agencija da obezbedjivanje depozita i garancija nee moi da obezbede manje agencije i da e to uticati na njihovo zatvaranje, Senii tvrdi da se to nee dogoditi.

Juta se, kae, protivila depozitu. Prethodno je on trebalo da bude daleko nepovoljniji za agencije, pa su se usprotivili i sada su iznosi depozita i uslovi operativnog depozita znaajno kvalitetnije reenje nego to je bilo stavljeno na sto u pregovarakom procesu, dodao je.

Prema njegovim reima, u pregovarakom procesu predloeno je da depozit koje agencije moraju da imaju na raunu je od 20.000 do 100.000 evra.

Senii je za Tanjug rekao da agencije nisu zadovoljne novim pravilnicima, jer moraju da izdvajaju vea sredstva, ne samo za depozit, ve i za premiju osiguranja.

„Nismo zadovoljni do kraja, jer mislimo da broj putnika ne oznaava pravi kriterijum po kome treba da se agencije kategorizuju, ali bez obzira na to verujemo da e nova pravila doprineti sigurnijem i ozbiljnijem radu agencija“, zakljuio je Senii.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ranije su najavili da e novi pravilnici obezbediti veu zatitu domaih putnika i turista.

Izvor:B92