Traže profesora veronauke koji je bio borac


srednjoskolski centar prijedor  foto b majstorovicFoto: Bojana Majstorović / RAS Srbija

Srednje škole u Republici Srpskoj našle su se u nezahvalnoj poziciji prilikom raspisivanja konkursa za prijem profesora islamske i katoličke veronauke.

Naime, problem za to je što prema važećem pravilniku Ministarstva prosvete RS kandidati mogu dostaviti uverenja da su bili borci, ratni vojni invalidi ili da su iz porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata. Tako je nedavni konkurs Poljoprivredno-prehrambene škole iz Prijedora za profesora islamske veronauke izazvao nevericu, osudu, ali i podsmeh u javnosti.

Direktor ove škole Mladen Dražić za Srpskainfo kaže da će zato ponoviti konkurs za prijem profesora islamske veronauke, ali da će u njemu izostaviti deo koji se odnosi na sporna uverenja.

– Prošli smo kroz neugodnu situaciju. Ne želim da prebacujem odgovornosta na Ministarstvo, ali to je splet okolnosti koji nam otežava prijem radnika za veronauku. Voleli bismo da se to uredi na pravi način, treba drugi da odluče da li menjati pravilnik ili tu odredbu o uverenjima – rekao je Dražić.

Predsednica Aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor, Valentina Sovilj kaže da pravilnik donosi ministar, te da je Zakon o obrazovanju osnova za donošenje svih pratećih pravilnika.

Foto: Bojana Majstorović / RAS Srbija

– Zakon je donesen 2018. i nakon toga svi pravilnici su doneseni i mi smo dužni da ih poštujemo – rekla je Sovilj.

Budući da konkurs za profesora islamske ili katoličke veronauke u kojem se navodi da kandidati mogu dostaviti uverenja da su iz reda boračke poluplacije, deluje nelogično, direktori pojedinih škola su odlučili da iz konkursa izbace taj sporni deo pravilnika.

– Pravilnik je isti za profesore svih predmeta, ali jednostavno u objavi konkursa izostavimo taj deo o uverenjima, a pozovemo se na Zakon i pravilnik u kojem se mogu pročitati svi detalji -potvrdili su nam direktori nekoliko škola. Dodaju da ni sami ne znaju da li na ovaj način krše propise, ali da biraju radije to nego da budu stavljeni na stubu srama.

Iz Ministarstva prosvete i kulture RS kažu da ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji ostvaruje prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Međutim, nisu odgovorili da li je moguća izmena pravilnika kako bi se u konkursima za prijem profesora veronauke izostavila ova sporna uverenja.

Istovremeno, odbornik u Skupštini grada Prijedora Mirsad Duratović (DF) tvrdi da pravilnik o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma krši osnovna ljudska prava, te da će tražiti ocenu njegove ustavnosti.

– To nije obavezujući već posebni uslov koji kandidatu daje prednost nad ostalima, ali time se krši princip jednakih šansi. Krši se član 10. Ustava u kojem se navodi da su svi građani jednaki bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, verosipovest, socijalno poreklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i druga uverenja – kaže on. Dodaje da se krše i odredbe da građani imaju pravo da pod jednakim uslovima budu primljeni u javnu službu i na radno mesto.

– Logično pitanje je šta je sa civilnim žrtvama rata i invalidima rada, zašto oni nemaju posebno bodovanje – naveo je Duratović.

Verske zajednice šalju predavače

Predsednica Aktiva srednjih škola regije Prijedor Valentina Sovilj kaže da je veronauka uvedena 2018/19. godine u sve srednje škole bez problema.

–Nama verske zajednice šalju predavače za veronauku. Katolički gradski sveštenik predaje katoličku veronauku, a pravoslavni veroučitelj pravoslavnu. Imam je predavao prvu godinu islamsku veronauku, a sada to radi žena koja još uvek nije verifikovana, odnosno nije još završila fakultet, pa svi obnavljamo konkurs – objašnjava ona.

Izvor:Blic