Usvojen drugi ciklus Individualnog akcionog plana partnerstva sa NATO-om


U saopštenju je navedeno da usvajanje novog IPAP-a predstavlja još jednu potvrdu uzlaznog trenda partnerske saradnje Srbije i NATO-a i stvara uslove za nastavak redovnog i strukturisanog dijaloga o svim pitanjima od obostranog interesa.

Iz Ministarstva navode da to usvajanje olakšava koordinaciju saradnje Srbije sa članicama i partnerima NATO-a.

„Kao i prvi ciklus IPAP-a, koji je u proteklom periodu po oceni obe strane uspešno implementiran, novi dokument koncipiran je saglasno principima Partnerstva za mir, a to su dobrovoljnost, transparentnost i fleksibilnost“, istakli su iz Ministarstva.

U saopštenju je navedeno da je u vezi sa tim Srbija u skladu sa svojim ciljevima i interesima, zajedno sa NATO-om, odredila prioritetne oblasti u kojima može da na najbolji način unapređuje partnersku saradnju.

„Takođe, s obzirom da IPAP predstavlja najviši mehanizam saradnje NATO-a sa partnerskim državama koje nemaju aspiracije za članstvo u Alijansi, usvojeni dokument za polazište ima jasno definisanu politiku vojne neutralnosti Srbije, čija je suština odsustvo želje za pristupanjem NATO-u ili bilo kom drugom vojnom savezu u svetu“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da istovremeno postoji i spremnost da se ostvari partnerska saradnja, podeli odgovornost u realizaciji zajednički definisanih interesa i suočavanja sa bezbednosnim izazovima koji su u savremenom svetu nedeljivi.

Individualni akcioni plan partnerstva između Republike Srbije i NATO za period 2019-2021. godinu biće objavljen na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.Izvor:RTS