Zaparložene njive dobijaju novi život


Marija Mitrović iz Uprave za poljoprivredno zemljište rekla je za RTS da su zaključeni ugovori 2.400 hektara zemljišta.

Da bi se zemljište u ovom slučaju smatralo napuštenim, potrebno je da ispuni dva uslova – da tri godine nije imalo ugovor sa inostranstvom i da je zapisnikom inspektora na terenu utvrđeno da nije bilo korišćeno.

Reč je o parcelama koje su u državnom vlasništvu, odnosno Republika Srbija je vlasnik, bez ikakvog tereta.

Pravo na korišćenje zemljišta imaju ne samo ratari već i drugi poljoprivrednici. Njihova obaveza je investiraju u proizvodnju.Izvor:RTS