Zaštitnik gradjana: Obaveza društva da se beskompromisno bori protiv svake fašističke ideologije


Zaštitnik gradjana: Obaveza društva da se beskompromisno bori protiv svake fašističke ideologije

Zaštitnik gradjana poručio je danas povodom obeležavanja 27. januara, Medjunarong dana sećanja na žrtve holokausta, da je obaveza i dug savremenog društva da osudjuje i ne pristaje na bilo kakav vid diskriminacije na osnovu rasne, etničke, nacionalne, verske i druge pripadnosti ili različitosti i da se beskompromisno bori protiv svake fašističke ili ekstremističke ideologije.

„Stradanje pripadnika jevrejskog naroda u Drugom svetskom ratu jasno upozorava na strahote ka kojima vode netolerancija i diskriminacija, čak i kada se dogadjaju kao pojedinačni i izolovani incidenti“, piše u saopštenju Zaštitnika gradjana.

Zaštitnik gradjana navodi da je Srbija i sama bila „žrtva bezumne politike nacista“, budući da su se na „njihovom putu“ kao pripadnici „niže rase“, sem Jevreja našli i Srbi, Romi i drugi slovenski narodi.

„Samo negovanjem duha tolerancije, suživota i uvažavanja različitosti možemo pokazati da smo odgovorni prema prošlosti i da smo svesni svoje obaveze da gradimo i dalje razvijamo društvo u kojem će se koncept ljudskih prava primenjivati univerzalno, bez ikakve diskriminacije“, piše u saopštenju.

Medjunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Opredeljujući se za dan kada je 1945. godine oslobodjen Aušvic-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Evropi, Generalna skupština je ukazala na potrebu reafirmacije ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i verske mržnje.

Izvor:Beta